قیمت روز طلا: 1,020,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

گردنبند سنگی زنانه

 • گردنبند طلا سنگی حرف Aگردنبند طلا سنگی حرف A

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  938,478 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا سنگی کُلار و صدفگردنبند طلا ایرا و صدف

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  11,090,363 تومان انتخاب گزینه ها
 • ناموجود گردنبند طلا ایرا و صدفپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  11,743,308 تومان انتخاب گزینه ها
 • ناموجود گردنبند طلا ایرا و آمیتیسگردنبند طلا ایرا و آمیتیس

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  9,306,403 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کُلار و آمیتیسگردنبند طلا سنگی کُلار و آمیتیس

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,816,775 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا کُلار و لاجورد واشریگردنبند طلا کُلار و لاجورد واشری

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  9,304,167 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا سنگی قفل دایره و لاجوردگردنبند طلا سنگی قفل دایره و لاجورد

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,381,739 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا ایرا و لاجورد واشریگردنبند طلا کُلار و لاجورد واشری

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 17,846,381 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی نگین باگت و گویپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,898,777 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی برگ مجنون و 4 گویگردنبند طلا سنگی برگ مجنون و 4 گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,063,479 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی آبی چشم و گویگردنبند طلا سنگی آبی چشم و گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,100,477 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی نارنجی چشم و گویگردنبند طلا سنگی نارنجی چشم و گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,050,953 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی مشکی چشمگردنبند طلا سنگی مشکی چشم و گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,139,720 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی خنجرگردنبند طلا سنگی خنجر

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,487,817 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی دایره حکاکی بزرگگردنبند طلا سنگی دایره حکاکی بزرگ

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,068,171 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی نارنجی چشمگردنبند طلا سنگی نارنجی چشم

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,050,953 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا گل پنج پر

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,507,840 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی برگ مجنون و 4 گوی جداگردنبند طلا سنگی برگ مجنون و 4 گوی جدا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 944,848 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی برگ مجنون و 6 گویگردنبند طلا سنگی برگ مجنون و 6 گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,071,186 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر خاک کوچکگردنبند طلا سنگی عنصر خاک کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,208,199 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر آب کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,078,434 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر باد کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  2,087,721 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر آتش کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,064,015 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی آبی چشمگردنبند طلا سنگی آبی چشم

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 885,945 تومان
  انتخاب گزینه ها