قیمت روز طلا: 1,256,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

09330598592

ارسال رایگان به تمام نقاط ایران با حراجمعه پرسته
Shopping Cart
دستبند زنانه

دستبند زنانه

 • آماده ارسال
  دستبند طلا کادنا و مرواریدپرسته
 • آماده ارسال
  دستبند طلا کادنا و جیدپرسته
 • آماده ارسال
  پرسته
 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت آبی روشن چشمپرسته
 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی آبی چشمپرسته
 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت آبی چشمپرسته
 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت زرشکی قلبپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت قرمز قلبپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت بنفش قلبپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت طوسی قلبپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت آبی قلبپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا چرمی نماد ماه شهریورپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی استوانه و دلرباپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی استوانه و صدفپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی گوی و فیمودستبند طلا سنگی گوی و فیمو
 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی هاپو فیمو رنگیپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی آویز نماد ماه خردادپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا ساین ماه اردیبهشتپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا ساین ماه شهریورپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا ساین ماه مردادپرسته

  1,868,562 تومان1,987,832 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  دستبند طلا ساین ماه خردادپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا ساین ماه فروردینپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا ساین ماه دیدستبند طلا ساین ماه آبان

 • آماده ارسال
  دستبند طلا ساین ماه بهمندستبند طلا ساین ماه آبان
 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی سه حلقه و قفل دایرهپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند زنجیری طلا ایرا و قفل دایرهپرسته

 • آماده ارسال
  دستبند طلا کادنا قفل دایره و مرواریددستبند طلا کادنا و مروارید

 • آماده ارسال
  دستبند طلا آفتاب

  3,013,558 تومان3,205,913 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی قفل دایره فیمودستبند طلا سنگی قفل دایره فیمو

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی شش حلقه فیمو قرمز

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی شش حلقه کارتیه فیموپرسته
 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی سه حلقه فیمو قرمزدستبند طلا سنگی سه حلقه فیمو قرمز

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی حرف S فیمودستبند طلا سنگی حرف S فیمو

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی حرف F فیمودستبند طلا سنگی حرف F فیمو

 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی چهار حلقه فیمو صورتیپرسته

  4,404,487 تومان4,685,624 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی حرف U فیمودستبند طلا سنگی حرف U فیمو