قیمت روز طلا: 1,159,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۲۲۵۴۰

Shopping Cart

گوشواره حلقه ای

 • آماده ارسال
  گوشواره طلا سه گویپرسته

 • گوشواره طلا تک حلقه اشک مرواریدپرسته

 • گوشواره طلا حلقه نگین دار سفیدگوشواره طلا حلقه نگین دار سفید

 • گوشواره طلا حلقه نگین دار رنگیگوشواره طلا حلقه نگین دار رنگی

 • گوشواره طلا حلقه نگین دار بنفشگوشواره طلا حلقه نگین دار بنفش

  قیمت تقریبی: 1,597,923 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا حلقه نگین دار آبیگوشواره طلا حلقه نگین دار آبی

 • گوشواره طلا حلقه نگین دار قرمزگوشواره طلا حلقه نگین دار قرمز

 • گوشواره طلا حلقه نگین دار زردگوشواره طلا حلقه نگین دار زرد

 • گوشواره طلا حلقه نگین دار نارنجیگوشواره طلا حلقه نگین دار نارنجی

 • گوشواره طلا حلقه نگین دار مشکیگوشواره طلا حلقه نگین دار مشکی

 • گوشواره طلا حلقه و آویز مرواریدگوشواره طلا حلقه و آویز مروارید

 • گوشواره طلا اشک قرمزگوشواره طلا اشک قرمز

  قیمت تقریبی: 2,671,806 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گوشواره طلا حلقه بزرگگوشواره طلا حلقه بزرگ

 • گوشواره طلا شبدر و مرواریدپرسته

 • گوشواره طلا حلقه ای تک لنگه شمس

 • گوشواره طلا اشک مرواریدگوشواره طلا اشک مروارید

 • گوشواره طلا تک لنگه ای سکه

 • گوشواره طلا آویز دایره و قلب نگین دارپرسته

 • گوشواره طلا شبدر و مروارید

 • گوشواره طلا چهار مروارید

 • گوشواره طلا حلقهپرسته

  قیمت تقریبی: 2,583,989 تومان
  انتخاب گزینه ها