قیمت روز طلا: 1,076,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

گوشواره حلقه ای

 • آماده ارسال
  گوشواره طلا حلقه بزرگگوشواره طلا حلقه بزرگ

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  4,453,149 تومان انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا شبدر و مرواریدپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,079,840 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا حلقه ای تک لنگه شمس

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,021,771 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا اشک مرواریدگوشواره طلا اشک مروارید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,866,920 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا تک لنگه ای سکه

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,832,838 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا آویز دایره و قلب نگین دارپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,973,447 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا شبدر و مروارید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,940,892 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا تک لنگه ای دو حلقهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 636,164 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا چهار مروارید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,555,651 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا حلقهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 650,959 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا آویز اشک و قلب نگین دارپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,731,979 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا تک لنگه ای حلقهگوشواره طلا تک لنگه ای حلقه

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 505,113 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا حلقه ای لونا و مرواریدگوشواره طلا حلقه ای لونا و مروارید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,514,798 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا حلقه و زنجیر مرواریدگوشواره طلا حلقه و زنجیر مروارید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,558,267 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گوشواره طلا حلقه و مرواریدگوشواره طلا حلقه و مروارید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 10,080,687 تومان
  انتخاب گزینه ها