قیمت روز طلا: 1,088,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

گردنبند ظریف

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا اسم صباگردنبند طلا اسم صبا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,921,048 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا چشم مژه دار کوچک و آویز دایرهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  4,495,652 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشم دایره و تک گویپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,639,693 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشمگردنبند طلا چشم

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 5,162,818 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا چشم مژه دار و گویگردنبند طلا چشم مژه دار و گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,562,153 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشم دایره کوچک و گویپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,730,717 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشم دایره متوسط و گویگردنبند طلا چشم دایره متوسط و گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,748,441 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا تک نگین آبیپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,065,611 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا Loveپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,092,054 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا دایره و گل رزگردنبند طلا دایره و گل رز

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,387,944 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا Love رنگی نگین دارگردنبند طلا Love رنگی نگین دار

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  5,674,663 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا Love نگین دار رنگی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 5,657,249 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا Love نگین دار سفید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  5,782,142 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا عشق و قلبگردنبند طلا عشق و قلب

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,698,629 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشم فیروزهگردنبند طلا چشم فیروزه

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,897,541 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف کوچکپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,689,861 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشم دایرهگردنبند طلا چشم دایره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,443,364 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا اسم کیمیاگردنبند طلا اسم کیمیا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,669,040 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا اسلیمی خورشیدگردنبند طلا اسلیمی خورشید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,816,985 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا اشک یاقوت کبودگردنبند طلا اشک یاقوت کبود

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,662,625 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا چشم مژه دار و دایرهگردنبند طلا چشم مژه دار و دایره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  4,012,878 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا دو قوگردنبند طلا دو قو

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,269,588 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز نقره ای کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,710,081 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز هفت رنگ کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,235,908 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • 1 2 3 7