قیمت روز طلا: 1,132,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۷۴۷۱

Shopping Cart

دستبند(سنگ: فیروزه)

 • دستبند طلا مایا کوچک

  قیمت تقریبی: 2,414,231 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا واشر طلا و فیروزهپرسته

 • دستبند طلا سنگی شش مهره و فیروزهپرسته

 • دستبند طلا سنگی فیروزه و مهرهپرسته

 • دستبند طلا سنگی فیروزه و مهره و قفلپرسته

 • دستبند طلا سنگی مایا

  قیمت تقریبی: 3,123,470 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی سدِنادستبند طلا سنگی سرینا

  قیمت تقریبی: 2,564,343 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی دوریا

  قیمت تقریبی: 2,178,396 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی مانا

  قیمت تقریبی: 2,150,265 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی مارِلا

  قیمت تقریبی: 2,388,618 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی ده گویپرسته

  قیمت تقریبی: 4,580,047 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت مشکی فیروزه بیضی

 • دستبند طلا بافت سرمه ای صدفپرسته

 • دستبند طلا بافت قهوه ای صدفپرسته