قیمت روز طلا: 1,030,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

دستبند(سنگ: فیروزه)

 • دستبند طلا سنگی شش مهره و فیروزهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,046,180 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی فیروزه و مهرهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,460,426 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی فیروزه و مهره و قفلپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 7,308,486 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی چهار حلقه کارتیه

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 5,403,031 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا چشم دایرهدستبند طلا چشم دایره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,831,388 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی موج

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  527,867 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی ستاره توخالی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  554,692 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی پلاک ستاره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  554,692 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی مایا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,867,248 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی سدِنادستبند طلا سنگی سرینا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,358,502 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی دوریا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,087,499 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی مانا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,053,738 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  دستبند طلا سنگی مارِلا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  2,198,611 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی ده گویپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,354,124 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت مشکی فیروزه بیضی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,266,372 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت سرمه ای صدفپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 926,550 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت قهوه ای صدفپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 987,232 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بچه گانه سنگی جوجهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,996,531 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی نهنگپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  742,131 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی الماس و فیروزهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 899,771 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا سنگی واشری فیروزهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,678,114 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت YOGA و دایره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,061,450 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت لوتوسپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,393,072 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا تک خورشیدپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,902,229 تومان انتخاب گزینه ها