قیمت روز طلا: 1,156,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۲۲۵۴۰

Shopping Cart
گردنبند ظریف زنانه

گردنبند ظریف زنانه

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا سه مروارید و گویگردنبند طلا سه مروارید و گوی

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا چهار مرواریدپرسته

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا استوانه و سه مرواریدگردنبند طلا استوانه و سه مروارید

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا کادنا و دو مرواریدگردنبند طلا کادنا و دو مروارید

 • گردنبند طلا پنج مرواریدگردنبند طلا پنج مروارید

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا قلب بزرگ و زنجیر کابلیپرسته

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا قلب کوچک نگین دارگردنبند طلا قلب کوچک نگین دار

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا قلب کوچک و زنجیر کابلیگردنبند طلا قلب کوچک و زنجیر کابلی

 • گردنبند طلا مثلث با حلقه‌چهگردنبند طلا مثلث با حلقه‌چه

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا دست نگین دارگردنبند طلا دست نگین دار

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا تک نگین باگتگردنبند طلا تک نگین باگت

 • گردنبند طلا پانزده چشمگردنبند طلا پانزده چشم

  قیمت تقریبی: 3,309,070 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا تک نگین آبیپرسته

  قیمت تقریبی: 3,293,086 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا Loveپرسته

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا دایره و گل رزگردنبند طلا دایره و گل رز

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا Love رنگی نگین دارگردنبند طلا Love رنگی نگین دار

 • گردنبند طلا Love نگین دار رنگی

 • گردنبند طلا Love نگین دار سفید

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا عشق و قلبگردنبند طلا عشق و قلب

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا چشم فیروزهگردنبند طلا چشم فیروزه

 • گردنبند طلا صدف کوچکپرسته

  قیمت تقریبی: 5,202,330 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشم دایرهگردنبند طلا چشم دایره

  قیمت تقریبی: 2,623,953 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا اسم کیمیاگردنبند طلا اسم کیمیا

 • گردنبند طلا اشک یاقوت کبودگردنبند طلا اشک یاقوت کبود

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا چشم مژه دار و دایرهگردنبند طلا چشم مژه دار و دایره

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا دو قوگردنبند طلا دو قو

 • گردنبند طلا کوارتز هفت رنگ کوچک

 • گردنبند طلا دست همسا صورتیگردنبند طلا دست همسا صورتی

 • گردنبند طلا دست همسا زردگردنبند طلا دست همسا زرد