قیمت روز طلا: 1,156,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۲۲۵۴۰

Shopping Cart
پابند

پابند

 • پابند طلا دست همسا آبی و گویپرسته

 • دستبند طلا Loveپرسته

 • دستبند طلا تک نگین لوناپرسته

  قیمت تقریبی: 2,314,262 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  پابند طلا برگ و رولوپرسته

 • پابند طلا سنگ و سه گویپرسته

  قیمت تقریبی: 1,594,097 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا تک نگینپرسته

  قیمت تقریبی: 2,314,262 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا سنگ و دو گویپرسته

  قیمت تقریبی: 1,546,369 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا قفل قلب پرستهپرسته

 • پابند طلا دوریاپرسته

  قیمت تقریبی: 2,251,585 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا ماناپرسته

  قیمت تقریبی: 2,027,771 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا مارِلا

  قیمت تقریبی: 2,556,968 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا سدِنا

  قیمت تقریبی: 3,442,488 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • قیمت تقریبی: 3,428,463 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا بال فرشتهپرسته

  قیمت تقریبی: 3,097,321 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا میتراپرسته

 • پابند طلا شبدرپرسته

 • پابند طلا Mermaid (پری دریایی) لوزیپرسته

 • پابند طلا بافت طوسی دست Hamsa سفیدپرسته

 • پابند طلا گوی و دست صورتی Hamsaپرسته

 • پابند طلا شمس پرستهپرسته

 • پابند طلا هور پرستهپرسته

 • پابند طلا آفتاب پرستهپرسته

 • پابند طلا خورشید پرستهپرسته

 • پابند طلا نورا پرستهپرسته

 • پابند طلا مهر پرستهپرسته

 • طلا بافت آبی و دست سفید Hamsaپرسته

  قیمت تقریبی: 687,212 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پابند طلا بافت سبز و دست سفید Hamsaپرسته