قیمت روز طلا: 1,147,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۷۴۷۱

Shopping Cart

گردنبند(سنگ: صدف)

 • گردنبند طلا چشم دایرهگردنبند طلا چشم دایره

  قیمت تقریبی: 2,603,887 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا دایره صدفگردنبند طلا دایره صدف

  قیمت تقریبی: 7,798,186 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا ون کلیف سفید

  قیمت تقریبی: 4,290,898 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا مینِلاوا و صدفگردنبند طلا مینِلاوا و صدف

 • گردنبند طلا مینِلاوا و برلیانگردنبند طلا مینِلاوا و صدف

 • گردنبند طلا برگ و گل صدفپرسته

 • گردنبند طلا فیروزه و صدف پرستهگردنبند طلا فیروزه و صدف و تک نگین

 • گردنبند طلا آتنا (الهه زیبایی و هنر)|parasteh

  قیمت تقریبی: 7,333,509 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف دایره نگین دارگردنبند طلا صدف دایره نگین دار

 • گردنبند طلا صدف دایرهگردنبند طلا صدف دایره

  قیمت تقریبی: 5,805,311 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف بیضی نگین دارگردنبند طلا صدف بیضی نگین دار

 • گردنبند طلا برگ صدفگردنبند طلا برگ صدف

  قیمت تقریبی: 4,740,803 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف نگین دارگردنبند طلا صدف نگین دار

 • گردنبند طلا همسا

  قیمت تقریبی: 2,775,414 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا دست همسا

  قیمت تقریبی: 2,791,200 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا همسا سفیدگردنبند طلا HAMSA سفید

  قیمت تقریبی: 2,791,200 تومان
  انتخاب گزینه ها