قیمت روز طلا: 1,076,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

گردنبند(سنگ: صدف)

 • آماده ارسال
  گردنبند طلا سنگی کُلار و صدفپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  11,080,273 تومان انتخاب گزینه ها
 • ناموجود گردنبند طلا ایرا و صدفگردنبند طلا ایرا و صدف

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  11,732,611 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا چشم دایرهگردنبند طلا چشم دایره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,443,364 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا دایره صدفگردنبند طلا دایره صدف

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,002,831 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا ون کلیف سفید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,996,808 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا مینِلاوا و صدفگردنبند طلا مینِلاوا و صدف

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,708,601 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا مینِلاوا و برلیانگردنبند طلا مینِلاوا و صدف

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 7,160,149 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا اسلیمی خورشیدپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  4,032,640 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا برگ و گل صدفپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 7,402,658 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا فیروزه و صدف پرستهگردنبند طلا فیروزه و صدف و تک نگین

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 5,533,691 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا آتنا (الهه زیبایی و هنر)|parasteh

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  9,396,713 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا تاج محلگردنبند طلا تاج محل پرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  9,840,621 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف دایره نگین دارگردنبند طلا صدف دایره نگین دار

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 5,816,058 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف دایرهگردنبند طلا صدف دایره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 5,449,683 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف بیضی نگین دارگردنبند طلا صدف بیضی نگین دار

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 6,674,997 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا برگ صدفگردنبند طلا برگ صدف

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,446,140 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا صدف نگین دارگردنبند طلا صدف نگین دار

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,477,621 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا همسا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,566,257 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا دست همسا

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,604,377 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا همسا سفیدگردنبند طلا HAMSA سفید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,604,377 تومان
  انتخاب گزینه ها