قیمت روز طلا: 1,020,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

گردنبند(سنگ: کوارتز)

 • گردنبند طلا کوارتز آبی متوسطگردنبند طلا کوارتز آبی متوسط

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,822,343 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز نقره ای کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,488,406 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز هفت رنگ کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,235,908 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز مشکی کوچکپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,448,297 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز آبی کوچکپرسته گردنبند طلا کوارتز آبی کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 3,235,908 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز مشکی بزرگپرسته گردنبند طلا کوارتز مشکی متوسط

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,294,346 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز هفت رنگ بزرگ

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 16,398,862 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • ناموجود گردنبند طلا کوارتز هفت رنگ متوسطگردنبند طلا کوارتز هفت رنگ متوسط

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,645,516 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز نقره ای بزرگگردنبند طلا کوارتز نقره ای متوسط

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,397,033 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا کوارتز نقره ای متوسطپرسته گردنبند طلا کوارتز نقره ای کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,641,282 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • ناموجود گردنبند طلا کوارتز بنفش کوچکپرسته گردنبند طلا کوارتز بنفش کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  4,008,471 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا کوارتز آبی بزرگپرسته گردنبند کوارتز آی متوسط

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,255,446 تومان
  انتخاب گزینه ها