قیمت روز طلا: 1,080,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

گردنبند(سنگ: اونیکس)

 • گردنبند طلا سنگی خنجرگردنبند طلا سنگی خنجر

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,487,817 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی دایره حکاکی بزرگگردنبند طلا سنگی دایره حکاکی بزرگ

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,068,171 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر خاک کوچکگردنبند طلا سنگی عنصر خاک کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,208,199 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر آب کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,078,434 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر باد کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  2,087,721 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی عنصر آتش کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,064,015 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی نماد ماه خرداد

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  2,680,157 تومان انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا سنگی صلیبگردنبند طلا سنگی صلیب

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,669,588 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی صلحپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,885,863 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی دایره حکاکی و قلبپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  4,034,203 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی خداپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  5,476,041 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی خداپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,183,518 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی بسم الله نگین دارگردنبند طلا سنگی بسم الله نگین دار

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 8,029,602 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا سنگی اُم و اونیکسپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,381,220 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا پلیت | parastehپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  2,433,762 تومان انتخاب گزینه ها
 • بند عینک طلا نماد ماه تیرپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,211,459 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • بند عینک طلا گل شبدرپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,164,944 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا بسم الله کوچکپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  5,086,745 تومان انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی بسم الله بزرگپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  7,984,840 تومان انتخاب گزینه ها
 • پرسته گردنبند طلا سه گوی سادهپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 5,035,215 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پرسته گردنبند طلا Vancleefگردنبند طلا VANCLEEF

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,148,515 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • پرسته گردنبند طلا عنصر آتشگردنبند طلا عنصر آتش

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  5,245,347 تومان انتخاب گزینه ها
 • پرسته گردنبند طلا عنصر آبپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  5,202,092 تومان انتخاب گزینه ها
 • پرسته گردنبند طلا عنصر بادگردنبند طلا عنصر باد

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  4,988,761 تومان انتخاب گزینه ها