انگشتر فیروزه مردانه طلا

انگشتر فیروزه مردانه طلا