قیمت روز طلا: 1,030,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

دستبند بافت مردانه

 • آماده ارسال
  دستبند طلا بافت آبی دایره حکاکی متوسطدستبند طلا بافت آبی دایره حکاکی متوسط

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  1,786,774 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت مشکی چهارده گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 845,488 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت رنگین کمان پنج گویدستبند طلا بافت رنگین کمان هشت گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,094,558 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت قرمز دایره حکاکی کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  897,287 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا عنصر آب کوچکدستبند طلا عنصر آب کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  505,285 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا عنصر خاک کوچکدستبند طلا عنصر خاک کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  534,122 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا عنصر باد کوچکدستبند طلا عنصر باد کوچک

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  620,632 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت رنگین کمان نه گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,081,735 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت ده مهرهدستبند طلا بافت ده مهره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,052,679 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  917,266 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت دایره حکاکی متوسط و حدیددستبند طلا بافت دایره حکاکی متوسط و حدید

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  2,113,992 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت رنگین کمان شش گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,576,750 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت رنگین کمان چهار گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 930,539 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت رنگین کمان هشت گوی

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,902,229 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  3,242,022 تومان انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت قرمز چهارده مهره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 817,138 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند طلا بافت زرد چهارده مهره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 1,458,394 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • 1 2 3 8