قیمت روز طلا: 1,142,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۷۴۷۱

Shopping Cart

گردنبند(سنگ: حدید)

 • گردنبند طلا سنگی سه گویپرسته

  قیمت تقریبی: 2,834,107 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند طلا سنگی صلیبگردنبند طلا سنگی صلیب

 • گردنبند طلا سنگی بسم الله نگین دارگردنبند طلا سنگی بسم الله نگین دار

 • گردنبند طلا سیگماگردنبند طلا سیگما

  قیمت تقریبی: 24,314,842 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی سه گوی طرحدارگردنبند طلا سنگی سه گوی طرحدار

 • گردنبند طلا دو استوانهپرسته گردنبند طلا زنجیری دو استوانه

  قیمت تقریبی: 24,843,879 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی دست طرحداردستنبد طلا سنگی دست طرحدار

 • گردنبند طلا تفنگپرسته گردنبند طلا زنجیری تفنگ

  قیمت تقریبی: 23,670,196 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا سنگی پنج گوی طرح دارپرسته گردنبند طلا سنگی پنج گوی طرحدار