النگو های “پرسته” با نهایت ظرافت، زیبایی و کیفیت طراحی شده اند.از مجموعه النگو های منحصر به فرد و دست ساز ما، ساخته شده از طلای 18 عیار و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی زیبا دیدن کنید.

ذر حال نمایش 1–40 از 49 نتیجه

2,738,286 تومان2,601,372 تومان
2,655,665 تومان2,522,882 تومان
2,655,665 تومان2,522,882 تومان
2,655,665 تومان2,522,882 تومان
7,966,996 تومان7,568,646 تومان
2,655,665 تومان2,522,882 تومان
2,414,241 تومان2,293,529 تومان
3,075,743 تومان2,921,956 تومان
3,326,824 تومان3,160,483 تومان
2,854,076 تومان2,711,372 تومان
2,784,844 تومان2,645,602 تومان
4,576,747 تومان4,347,910 تومان
3,144,438 تومان2,987,216 تومان
3,486,397 تومان3,312,077 تومان
3,035,645 تومان2,883,863 تومان
2,857,622 تومان2,714,741 تومان
5,994,712 تومان5,694,976 تومان
3,191,091 تومان3,031,536 تومان
2,620,256 تومان2,489,243 تومان
3,929,592 تومان3,733,112 تومان
2,921,908 تومان2,775,813 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,327,477 تومان3,161,103 تومان
3,399,461 تومان3,229,488 تومان
4,644,860 تومان4,412,617 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,619,776 تومان3,438,787 تومان
3,452,364 تومان3,279,746 تومان
3,558,592 تومان3,380,662 تومان
3,462,022 تومان3,288,921 تومان
3,027,458 تومان2,876,085 تومان
6,993,321 تومان6,643,655 تومان
7,617,898 تومان7,237,003 تومان
8,209,259 تومان7,798,796 تومان
8,543,287 تومان8,116,123 تومان
6,892,366 تومان6,547,748 تومان
7,937,092 تومان7,540,237 تومان
2,654,872 تومان2,522,128 تومان
2,552,798 تومان2,425,158 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,206,917 تومان3,046,571 تومان
در انبار موجود نمی باشد
3,123,689 تومان2,967,505 تومان
3,853,128 تومان3,660,472 تومان