گوشواره فیروزه ای زنانه طلا

گوشواره فیروزه ای زنانه طلا