قیمت روز طلا: 1,088,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

زنجیر رولو زنانه

 • گردنبند زنجیری طلا رولو بزرگپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 9,511,996 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند زنجیری طلا رولو کوچکپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 4,974,730 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طلا رولو و قفل دایره پیچگردنبند طلا رولو و قفل دایره پیچ

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 8,450,051 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند زنجیری طلا رولو و قفل دایره

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 8,252,832 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • دستبند زنجیری طلا رولو نازکپرسته

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 2,305,938 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • آماده ارسال
  گردنبند زنجیری طلا رولو متوسط

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  8,153,030 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند زنجیری طلا رولو متوسط و حدیدگردنبند طلا رولو

  رنگ طلا را انتخاب کنید: *

  قیمت تقریبی: 9,011,364 تومان
  انتخاب گزینه ها