دستبند فیروزه مردانه طلا

دستبند فیروزه مردانه طلا