سفارش شما: گوشواره آویور
قیمت محصول: 17,685,305 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,591,677 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 19,376,982 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.