سفارش شما: گردنبند L
قیمت محصول: 899,030 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 80,913 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 1,079,943 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.