سفارش شما: گردنبند H
قیمت محصول: 1,040,270 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 93,624 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 1,233,894 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.