سفارش شما: النگو ستاره
قیمت محصول: 16,298,095 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,466,829 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 17,864,924 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.