سفارش شما: النگو آرتمیس
قیمت محصول: 10,243,805 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 921,942 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 11,265,747 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.