سفارش شما: انگشتر آویور
قیمت محصول: 25,952,850 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 2,335,757 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 28,388,607 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.