سفارش شما: انگشتر اطلس
قیمت محصول: 27,591,520 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 2,483,237 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 30,174,757 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.