سفارش شما: النگو Blue Star
قیمت محصول: 11,513,480 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,036,213 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 12,649,693 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.