سفارش شما: انگشتر Blue star
قیمت محصول: 11,936,980 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,074,328 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 13,111,308 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.