سفارش شما: انگشتر دایره
قیمت محصول: 4,951,760 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 445,658 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 5,497,418 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.