سفارش شما: انگشتر دو استوانه
قیمت محصول: 15,473,590 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,392,623 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 16,966,213 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.