سفارش شما: دستبند بافت طوسی چهار گوی
قیمت محصول: 2,786,080 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 250,747 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 3,136,827 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.