سفارش شما: دستبند تمام گوی طلا
قیمت محصول: 16,366,295 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,472,967 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 17,939,262 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.