سفارش شما: دستبند بافت مشکی هفت گوی
قیمت محصول: 8,153,200 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 733,788 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 8,986,988 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.