سفارش شما: آویز ساعت Flower
قیمت محصول: 2,424,345 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 218,191 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 2,742,536 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.