سفارش شما: گردنبند دو استوانه
قیمت محصول: 28,439,400 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 2,559,546 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 31,098,946 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.