سفارش شما: گردنبند دانه برف
قیمت محصول: 6,446,440 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 580,180 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 7,126,620 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.