سفارش شما: گردنبند دخترانه Hello Kitty
قیمت محصول: 8,972,755 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 807,548 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 9,880,303 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.