سفارش شما: دستبند لاک پشت
قیمت محصول: 2,834,040 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 255,064 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 3,189,104 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.