سفارش شما: گردنبند تفنگ
قیمت محصول: 26,431,240 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 2,378,812 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 28,910,052 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.