سفارش شما: گردنبند سیگما
قیمت محصول: 27,148,440 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 2,443,360 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 29,691,800 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.