سفارش شما: گردنبند اُم
قیمت محصول: 7,067,280 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 636,055 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 7,803,335 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.