سفارش شما: دستبند سنجاق قفلی
قیمت محصول: 18,643,680 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,677,931 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 20,421,611 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.