سفارش شما: دستبند پسرانه خرس
قیمت محصول: 1,986,160 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 178,754 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 2,264,914 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.