سفارش شما: دستبند پسرانه لاک پشت
قیمت محصول: 1,877,810 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 169,003 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 2,146,813 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.