آویزهای ساعت پرسته ساخته شده از طلای ۱۸ عیار و کاملا دست ساز می باشند. این آویز های دوست داشتنی را می توانید به صورت روزانه با دیگر زیورآلات و همچنین ساعت های خود ست کنید

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,442,992 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,510,108 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 2,194,361 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
2,063,814 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,745,013 تومان
1,644,340 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 1,140,970 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 2,784,105 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

2,231,604 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

2,533,625 تومان
1,979,919 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,745,013 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,677,897 تومان
1,644,340 تومان
آماده ارسال
1,963,140 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

2,097,372 تومان
1,711,455 تومان
1,459,771 تومان
1,157,749 تومان
آماده ارسال
2,483,288 تومان
قیمت تقریبی: 1,677,897 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,644,340 تومان
آماده ارسال
1,745,013 تومان
آماده ارسال
1,845,687 تومان
1,929,582 تومان
1,728,234 تومان
قیمت تقریبی: 1,426,213 تومان
قیمت تقریبی: 1,860,513 تومان
آماده ارسال
1,543,666 تومان
1,845,687 تومان
قیمت تقریبی: 1,694,676 تومان
1,812,129 تومان