آویزهای ساعت پرسته ساخته شده از طلای ۱۸ عیار و کاملا دست ساز می باشند. این آویز های دوست داشتنی را می توانید به صورت روزانه با دیگر زیورآلات و همچنین ساعت های خود ست کنید

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,190,221 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,176,540 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,231,263 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 1,797,781 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,682,726 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,422,793 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,518,558 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,327,028 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,026,052 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 2,278,628 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,819,533 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

2,065,786 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,614,322 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,422,793 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,737,449 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,368,070 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,340,709 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,600,642 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,710,087 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,395,431 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

1,190,221 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

943,968 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

2,024,743 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 1,368,070 تومان