آویزهای ساعت پرسته ساخته شده از طلای ۱۸ عیار و کاملا دست ساز می باشند. این آویز های دوست داشتنی را می توانید به صورت روزانه با دیگر زیورآلات و همچنین ساعت های خود ست کنید

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,080,079 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,582,764 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,476,108 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,248,091 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,176,086 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,164,085 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 828,061 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 1,989,172 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,596,117 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,656,121 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,116,082 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 972,071 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,524,111 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 1,200,088 تومان
1,176,086 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,500,110 تومان
1,224,089 تومان
قیمت تقریبی: 1,044,076 تومان
قیمت تقریبی: 732,054 تومان
آماده ارسال
1,776,130 تومان
1,200,088 تومان
آماده ارسال
1,224,089 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,140,083 تومان
آماده ارسال
1,248,091 تومان
آماده ارسال
1,056,077 تومان
1,380,101 تومان
1,236,090 تومان
قیمت تقریبی: 1,020,075 تومان
آماده ارسال
1,340,557 تومان
آماده ارسال
1,104,081 تومان
1,320,096 تومان
قیمت تقریبی: 1,212,089 تومان
آماده ارسال
900,066 تومان
قیمت تقریبی: 1,284,094 تومان
قیمت تقریبی: 2,257,949 تومان