آویزهای ساعت پرسته ساخته شده از طلای ۱۸ عیار و کاملا دست ساز می باشند. این آویز های دوست داشتنی را می توانید به صورت روزانه با دیگر زیورآلات و همچنین ساعت های خود ست کنید

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,047,314 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,340,207 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
718,919 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,119,788 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 612,412 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 1,485,680 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
1,180,447 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

آماده ارسال
860,928 تومان

رنگ طلا را انتخاب کنید: *

قیمت تقریبی: 887,554 تومان
قیمت تقریبی: 887,554 تومان
قیمت تقریبی: 772,172 تومان
1,695,229 تومان
قیمت تقریبی: 807,674 تومان
1,100,567 تومان
قیمت تقریبی: 949,683 تومان
قیمت تقریبی: 905,305 تومان
قیمت تقریبی: 906,448 تومان
آماده ارسال
2,397,260 تومان
آماده ارسال
781,048 تومان
قیمت تقریبی: 984,077 تومان
آماده ارسال
754,421 تومان
قیمت تقریبی: 710,043 تومان
1,020,687 تومان
قیمت تقریبی: 869,803 تومان
آماده ارسال
1,242,576 تومان