دستبند های طلا پرسته ساخته شده از طلای ۱۸ عیار و کاملا دست ساز می باشند. تنوع طرح ها و رنگبندی بند این دستبندها می تواند به شما قدرت انتخاب بیشتری دهد تا بتوانید روزانه یکی از این دستبندها را با دیگر زیورآلات خود ست کنید.

ذر حال نمایش 41–80 از 208 نتیجه

قیمت تقریبی: 1,345,980 تومان
قیمت تقریبی: 694,135 تومان
925,576 تومان
1,124,010 تومان
قیمت تقریبی: 1,905,303 تومان
1,533,218 تومان
420,195 تومان
760,777 تومان
726,383 تومان
541,047 تومان
قیمت تقریبی: 793,212 تومان
قیمت تقریبی: 794,542 تومان
2,011,133 تومان
قیمت تقریبی: 2,055,079 تومان
قیمت تقریبی: 3,522,238 تومان
قیمت تقریبی: 1,038,590 تومان
قیمت تقریبی: 1,035,441 تومان
قیمت تقریبی: 1,662,094 تومان
قیمت تقریبی: 1,679,099 تومان
قیمت تقریبی: 1,645,089 تومان
قیمت تقریبی: 953,567 تومان
قیمت تقریبی: 981,908 تومان
قیمت تقریبی: 930,894 تومان
قیمت تقریبی: 964,903 تومان
قیمت تقریبی: 1,543,062 تومان
قیمت تقریبی: 1,667,762 تومان
قیمت تقریبی: 1,645,089 تومان
قیمت تقریبی: 4,825,800 تومان
قیمت تقریبی: 3,137,464 تومان
قیمت تقریبی: 1,258,391 تومان