قیمت روز طلا: 1,030,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۱۱۷۲۳

Shopping Cart

فروش ویژه

[ux_banner height=”500px” bg=”98823″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(50, 49, 49, 0.33)” bg_overlay__sm=”rgba(108, 108, 108, 0.34)” bg_pos=”64% 8%” border=”0px 0 0px 0px”]

[text_box width=”62″ width__sm=”95″ position_x=”50″ position_y=”50″]

جشنواره  پایان تابستانِ پرسته

 

تا آخر تابستان, هر شب یک دسته از محصولات پرسته شامل تخفیف خواهد شد، از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح فرصت خرید دارید!

شبهای پایانی جشنواره هست … دیشب آویزها و گوشواره ها شامل تخفیف بودند، امشب کدام محصولات؟

[/text_box]

[/ux_banner]
[section visibility=”hidden” padding__sm=”21px” height__sm=”0px” border=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_banner_grid spacing=”xsmall” height__sm=”484″]

[col_grid height=”2-3″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”500px” bg=”99928″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0)” link=”https://parasteh.com/shop/?orderby=date”]

[text_box width__sm=”64″ scale__sm=”46″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″]

[button text=”محصولات جدید پرسته” color=”white” size=”xxlarge” radius=”10″ expand=”true” link=”https://parasteh.com/shop/?orderby=date”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”6″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”91825″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0)” bg_pos=”51% 9%” link=”https://parasteh.com/کالشن-آرونا/”]

[text_box width__sm=”100″ scale__sm=”113″ margin__sm=”0px -17px -2px -13px” position_x=”50″ position_x__sm=”85″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″ bg=”rgba(82, 81, 81, 0)”]

[button text=”تابستان در پرسته” color=”white” radius=”10″ link=”https://parasteh.com/کالشن-آرونا/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”6″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”99924″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0)” bg_pos=”53% 9%” link=”https://parasteh.com/shop/?orderby=popularity”]

[text_box width__sm=”86″ position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″]

[button text=”محصولات پرفروش” color=”white” link=”https://parasteh.com/shop/?orderby=popularity”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]

[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”6px” padding__sm=”0px”]

[gap height=”26px”]

[ux_banner_grid height=”636″ depth=”4″]

[col_grid span=”7″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”529px” bg=”86393″ bg_size=”original” bg_pos=”56% 54%” link=”https://parasteh.com/product-category/pendant/?query_type_gender=or”]

[text_box width__sm=”69″ scale=”70″ scale__sm=”70″ margin=”-20px -23px -1px -11px” position_x=”5″ position_x__sm=”10″ position_y=”95″ text_align=”right”]

آویزهای طلا پرسته

[button text=”مشاهده محصولات” style=”outline” size=”larger” radius=”10″ link=”https://parasteh.com/product-category/pendant/?query_type_gender=or”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”5″ span__sm=”12″ animate=”none”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”342px” bg=”95135″ bg_overlay=”rgba(160, 155, 155, 0.25)” bg_pos=”29% 100%”]

[text_box width=”68″ scale=”159″ scale__sm=”129″ position_x=”95″ position_y=”85″ position_y__sm=”90″ text_align=”left”]

می دونید جشنواره پرسته به صورت درصدی است؟

یعنی هرچقدر که گرم طلای محصول انتخابی شما بالاتر باشد از تخفیف بیشتری برخوردار می شوید

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”7″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”76410″ bg_pos=”17% 53%” link=”https://parasteh.com/product-category/earing/?orderby=price-desc”]

[text_box width=”73″ scale=”82″ margin=”0px 15px -5px 28px” position_x=”20″ position_x__sm=”15″ position_y=”5″ text_align=”left”]

گوشواره طلا پرسته

[button text=”مشاهده محصولات” style=”outline” size=”larger” radius=”10″ link=”https://parasteh.com/product-category/earing/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[section label=”Product Slider Title” visibility=”hidden” padding=”0px”]

[gap height=”50px”]

[row depth_hover=”4″]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ animate=”fadeInRight”]

پیشنهادهای طلایی پرسته

این دسته محصولات به صورت هتفگی شامل تخفیف می شن… اگر پرسته رو دنبال کنی، حتما نوبت محصولی که همیشه می خواستیش هم می شه! 

[button text=”همه محصولات رو ببین” style=”link” icon=”icon-angle-right”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_products col_spacing=”xsmall” columns=”5″ columns__sm=”1″ columns__md=”4″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” auto_slide=”4000″ products=”10″ tags=”1470″ out_of_stock=”exclude”]

[/col]

[/row]

[/section]