قیمت روز طلا: 1,159,000 تومان

ما به شما گارانتی همیشگی، امکان عودت ۷ روزه و تعویض ۹۰ روزه را هدیه می دهیم

۰۲۱۲۶۱۲۲۵۴۰

Shopping Cart

انگشتر(سنگ: فیروزه)

 • انگشتر طلا مامان و فیروزهانگشتر طلا مامان و فیروزه

 • انگشتر طلا دایره طرحدار و فیروزهانگشتر طلا دایره طرحدار و فیروزه

 • انگشتر طلا دو رینگ فیروزه و لوناانگشتر طلا دو رینگ فیروزه و لونا

 • انگشتر طلا دو رینگ فیروزه وصدف

 • آماده ارسال
  انگشتر طلا دایره فیروزهانگشتر طلا دایره فیروزه

 • آماده ارسال
  انگشتر طلا فیروزه سهراب

 • آماده ارسال
  انگشتر طلا مایا کوچک

 • انگشتر طلا مایا بزرگ

  قیمت تقریبی: 6,320,136 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • انگشتر طلا فیروزهپرسته

  قیمت تقریبی: 6,565,477 تومان
  انتخاب گزینه ها
 • انگشتر طلا دو رینگ صدف و فیروزهپرسته

 • انگشتر طلا فیروزه و لوناپرسته

 • آماده ارسال
  انگشتر طلا فیروزه و لوناانگشتر طلا فیروزه و لونا

 • آماده ارسال
  انگشتر طلا سه رینگ لونا و فیروزهانگشتر طلا سه رینگ لونا و فیروزه

 • انگشتر طلا مینِلاوا فیروزه ایانگشتر طلا مینِلاوا و فیروزه

 • آماده ارسال
  انگشتر طلا فیروزه بیضی و مروارید پرستهانگشتر طلا فیروزه بیضی و مروارید پرسته

 • انگشتر طلا دو فیروزه بیضی پرستهانگشتر طلا دو فیروزه بیضی پرسته

 • انگشتر طلا فیروزه و صدف و تک نگینانگشتر طلا فیروزه و صدف و تک نگین پرسته

 • انگشتر طلا دایره نگین دار و فیروزه |parastehانگشتر طلا دایره نگین دار و فیروزه پرسته

 • انگشتر طلا فیروزه و نگین پرسته