آدرس: شهرک غرب، مجتمع تجاری گلستان،
طبقه همکف واحد ۱۲۶
تلفن: ۸۸۰۹۹۴۲۹
ساعت کاری :
شنبه تا پنجشنبه ۱۱ تا ۱۴ – ۱۶:۳۰ تا ۲۱
جمعه تعطیل می باشد.