آدرس: مازندران، بابل، میدان جمهوری اسلامی، ابتدای خیابان شریعتی، نبش کوچه معلم ۲۸
تلفن :۰۱۱۳۲۳۱۱۱۹۵

ساعت‌کاری :
شنبه تا چهارشنبه :
۹:۳۰ الی ۱۳ – ۱۶:۳۰ الی ۲۱
پنجشنبه :۹:۳۰ الی ۱۲
جمعه تعطیل می باشد.