آدرس: خیابان فیاضی، خیابان شبدیز،پلاک ۵
تلفن: ۲۲۶۳۲۷۰۵
ساعت کاری :
شنبه تا پنجشنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۴- ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۴۵
جمعه: ۱۲ الی ۱۹